Бързи връзки: 0897 009 005 motobul-center@motobul.com

BP

Смазочните продукти са съществена част от Вашето превозно средство. Възползвайте се от предимствата на високите технологии на ВР.

Oсновната функция на смазочните продукти е да осигуряват смазване между движещите се метални части в превозното средство. Триенето, предизвикано, когато тези части се движат заедно, повишават нивата на топлината, което причинява износване, освен, ако не е добавена смазочна течност в механизма. Смазочната течност ще изравни повърхностите и ще даде възможност на частите да се движат свободно една срещу друга с намалено триене и следователно ще понижи топлината и износването. Това е функция, която стандартните масла могат да изпълняват доста добре, но продуктите на ВР го правят далеч по-добре.

Избери по предназначение