Бързи връзки: 0897 009 005 motobul-center@motobul.com

Castrol Power 1 Scooter 2T

  • API: TC+
    JASO: FD
    • ISO-L-EGD

Основни предимства:

• запазва ауспуха чист.
• полусинтетича формула за изгаряне без остатък.
• по-малко дим.
• високотемпературна устойчивост.
• съвместимост със съвременните катализатори.

Castrol Power 1 Scooter 2T е високоефективно нископепелно масло, което е специално създадено за двутактови двигатели на съвременни скутери. Притежава уникална формула, която запазва мощността, като предпазва изпускателната система от въглеродни отлагания. Състоянието на ауспуха играе ключова роля в представянето на двутактовите двигатели, а натрупването на отлагания води до спад в мощността. 
Castrol Power 1 Scooter 2T се смесва с горивото в препоръчано съотношение от производителя на двигателя, но не повече от 1:50.

Относителна плътност при 15°С, g/ml
0,896
Кинематичен вискозитет при 40°С, mm²/S
79
Кинематичен вискозитет при 40°С, mm²/S
9,7
Точка на застиване, °С
-39
Точка на възпламеняване, °С
138
Сулфатна пепел, % wt
0,05
  • Опаковки: