Бързи връзки: 0897 009 005 motobul-center@motobul.com

Castrol Axle EPX 80W-90

  • API: GL-5
    • ZF TE-ML 05A/ 12E/ 16B/ 17B/ 19B/ 21A
    • MAN 342 Typ M2

Основни предимства:

• осигурява защита дори и при тежки натоварвания.
• удължава експлоатационния живот на детайлите.
• добри антиокислителни качества.
• високотемпературна стабилност.
• предотвратява образуването на отлагания.

Castrol Axle EPX 80W-90 е трансмисионно масло на минерална основа за всички диференциали и задни оси на автомобили, микробуси, камиони и извън пътна техника, за които се препоръчва API GL-5. За тази цел е одобрено от ZF и MAN.

Относителна плътност при 15°С, g/ml
0,896
Кинематичен вискозитет при 40°С, mm²/S
134
Кинематичен вискозитет при 100°С, mm²/S
14,0
Вискозитетен индекс
101
Tочка на застиване, °С
-33
Точка на възпламеняване, °С
222
Вискозитет Brookfield @ -26 °C, mPa.s (cP)
127 000
  • Опаковки: