Бързи връзки: 0897 009 005 motobul-center@motobul.com

Castrol

Масла за тежко натоварени двигатели

Новият Castrol Vecton разполага със серия от смазочни продукти, които отговарят на всички технически приоритети и ви осигурява възможност да направите правилен избор за вашите тежконатоварени двигатели, които винаги са подложени на постоянно променящи се условия, а те пряко влияят върху представянето им.

Castrol Vecton притежава уникална System5 Technology, която се адаптира към променящите се условия и подпомага представянето в пет ключови зони:               

                       • Консумация на гориво.
                Загуба на масло.
                Сервизни интервали.
                Експлоатационен живот.
                Мощност.                                   

Castrol Vecton увеличава добрите резултати от представянето на вашия транспортен парк и бизнес.