Бързи връзки: 0897 009 005 motobul-center@motobul.com

ACEA

?

ACEA E9 :

Масла с устойчива структура, които осигуряват отличен контрол върху износването и чистотата на детайлите. Препоръчват се за високоефективни двигатели на тежконатоварени превозни средства, които покриват нормите на Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 и Euro 6. Значително надвишават препоръките на производителите за прилагане на сервизните интервали. Подходящи са за двигатели с допълнителни системи (EGR, SCR NOx) за ограничаване на вредни емисии и особено за тези, които са оборудвани с филтри за твърди частици (DPF). При възникване на съмнения, винаги се консултирайте с препоръките на производителя или своя дилър.

?

ACEA E7 :

Масла с устойчива структура, които осигуряват отличен контрол върху износването и чистотата на детайлите. Препоръчват се за двигатели на тежконатоварени превозни средства, които покриват изискванията на Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 и Euro 5. Сервизните интервали трябва да се съобразяват с препоръките на производителите. Тези продукти са подходящи за двигатели, които са оборудвани със системи за ограничаване на вредните емисии като EGR и SCR NOx. Не се прилагат в двигатели с филтър за трърди частици (DPF). При възникване на съмнения, винаги се консултирайте с препоръките на производителя или своя дилър.

?

ACEA E6 :

Масла с устойчива структура, които осигуряват отличен контрол върху износването и чистотата на детайлите. Препоръчват се за високоефективни двигатели на тежконатоварени превозни средства, които покриват нормите на Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 и Euro 6. Значително надвишават препоръките на производителите за прилагане на сервизните интервали. Подходящи са за двигатели с допълнителни системи (EGR, SCR NOx) за ограничаване на вредни емисии и особено за тези, които са оборудвани с филтри за твърди частици (DPF). При възникване на съмнения, винаги се консултирайте с препоръките на производителя или своя дилър.

?

ACEA E4 :

Масла с устойчива структура, които осигуряват отличен контрол върху износването и чистотата на детайлите. Препоръчват се за двигатели на тежконатоварени превозни средства, които покриват изискванията на Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 и Euro 5. Сервизните интервали трябва да се съобразяват с препоръките на производителите. Тези продукти са подходящи за двигатели, които са оборудвани със системи за ограничаване на вредните емисии като EGR и SCR NOx. Не се прилагат в двигатели с филтър за трърди частици (DPF). При възникване на съмнения, винаги се консултирайте с препоръките на производителя или своя дилър.

?

ACEA C4 :

Масла с устойчива структура, които специално са създадени за високоефективните бензинови и дизелови двигатели на леки и лекотоварни автомобили, които са оборудвани с DPF и TWC. Прилагат се при изисквания за нископепелни продукти (Low SAPs) с нисък вискозитет, понижено триене и минимален HTHS вискозитет 3.5 mPa.s. Тези масла увеличават експлоатационния живот на катализаторните системи. Внимание: възможно е да са неподходящи за някои превозни средства, затова се консултирайте с препоръките на производителя.     

?

ACEA C3 :

Масла с устойчива структура, които специално са създадени за високоефективните бензинови и дизелови двигатели на леки и лекотоварни автомобили, които са оборудвани с DPF и TWC. Прилагат се при изисквания за нископепелни продукти (Low SAPs) с нисък вискозитет, понижено триене и минимален HTHS вискозитет 3.5 mPa.s. Тези масла увеличават експлоатационния живот на катализаторните системи. Внимание: възможно е да са неподходящи за някои превозни средства, затова се консултирайте с препоръките на производителя.     

?

ACEA C2 :

Масла с устойчива структура, които специално са създадени за високоефективните бензинови и дизелови двигатели на леки и лекотоварни автомобили, които са оборудвани с DPF и TWC. Прилагат се при изисквания за нископепелни продукти (Low SAPs) с нисък вискозитет, понижено триене и минимален HTHS вискозитет 2.9 mPa.s. Тези масла ще увеличат експлоатационния живот на катализаторните системи и ще предоставят икономия на гориво. Внимание: възможно да са неподходящи за някои превозни средства, затова се консултирайте с препоръките на производителя.     

?

ACEA C1 :

Масла с устойчива структура, които специално са създадени за високоефективните бензинови и дизелови двигатели на леки и лекотоварни автомобили, които са оборудвани с DPF и TWC. Прилагат се при изисквания за нископепелни продукти (Low SAPs) с нисък вискозитет, понижено триене и минимален HTHS вискозитет 2.9 mPa.s. Тези масла ще увеличат експлоатационния живот на катализаторните системи и ще предоставят икономия на гориво. Внимание: притежават най-ниското ниво на Low SAPs и е възможно да са неподходящи за някои превозни средства, затова се консултирайте с препоръките на производителя.     

?

ACEA A5/B5 :

Масла с устойчива структура, които се прилагат с удължени сервизни интервали в бензинови и дизелови двигатели на леки и лекотоварни превозни средства. Разработени са за продукти с ниски вискозитети и понижено триене при HTHS от 2.9 дo 3.5 mPa.s. Възможно е да са неподходящи за някои двигатели, затова винаги се консултирайте с наръчника на производителя.

?

ACEA A3/B4 :

Масла с устойчива структура, които се прилагат във високоефективни бензинови и дизелови двигатели с директно впръскване на леки и лекотоварни превозни средства, включително и при препоръка за A3/B3.

?

ACEA A3/B3 :

Масла с устойчива структура, които се прилагат във високоефективни бензинови и дизелови двигатели на леки и лекотоварни превозни средства, включително и с удължени сервизни интервали и в случаите, когато са посочени от производителя на двигателя.

?

ACEA A1/B1 :

Масла с устойчива структура, които се прилагат с удължени сервизни интервали в бензинови и дизелови двигатели на леки и лекотоварни превозни средства. Разработени са за продукти с ниски вискозитети и понижено триене при HTHS 2.6 mPa.s за xW-20 и от 2.9 дo 3.5 mPa.s за други вискозитети. Възможно е да са неподходящи за някои двигатели, затова винаги се консултирайте с наръчника на производителя.
?

ACEA :

Асоциацията на Европейските Производители на Автомобили (Association des Constructeurs Europeens de L'Automobile), представлява техните интереси и посочва минималните изисквания, на които трябва да отговарят маслата при избора им за приложение в двигатели на леки автомобили, лекотоварни превозни средства, камиони и автобуси.
Според типа двигатели и техните особености, ACEA разделя маслата на четири класа:
      • A: масла за бензинови двигатели.
      • В: масла за дизелови двигатели на леки и лекотоварни автомобили.
      • Е: масла за тежко натоварени дизелови двигатели.
      • C: масла за бензинови и дизелови двигатели, оборудвани с катализатори.