Бързи връзки: 0897 009 005 motobul-center@motobul.com

SAE

?

SAE :

Асоциацията на Автомобилните Инженери  (Society of Automotive Engineers) е глобална професионална организация, която поставя много от стандартите в световната автомобилна индустрия. Един от тези стандарти е течливостта на смазочните продукти.

 

Вискозитета отразява способността на течностите да преодоляват съпротивлението, за да се движат. Това е от съществено значение в автомобилната индустрия, защото маслата намаляват триенето между повърхностите и пренасят отделената топлина. Вискозитетът се измерва в mPa*s (милипаскал-секунди), но в ежедневието се използват вискозитетни класове. 

 

0W

20

5W

30

10W

40

20W

50

 

Числата, които са комбинирани с “W” изразяват зимните вискозитетни класове. Тези, които са без “W” се наричат летни или вискозитетни класове при работна температура. Преди десетилетия моторните масла са били само едносезонни и са се сменяли два пъти годишно, а собствениците на автомобили са го правели според предстоящия сезон – летен или зимен.

 

Благодарение на синтетичните технологии и допълнителните присадки, съвременните масла са всесезонни и не се влияят съществено от работните температури и климата. Вискозитета им се изписва в комбинация между зимните и летни (работни) стойности:

 

0W-20                        5W-30                   10W-60

0W-30                      10W-40                   20W-50